Poniżej przedstawiamy wykaz badań realizowanych w ramach działalności statutowej w latach 2007-2008