Wykaz czasopism:

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie:

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw?
https://www.gov.pl/web/nauka/jak-powstana-wykazy-czasopism-i-wydawnictw-jest-rozporzadzenie

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2152

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/0335

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w czasopismach zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports w roku 2015

Autorzy: Wiesława Jarnuszkiewicz, Andrzej Woyda-Ploszczyca, Agnieszka Koziel, Joanna Majerczak, Jerzy Andrzej Żołądź

Tytuł: Temperature controls oxidative phosphorylation and reactive oxygen species production through uncoupling in rat skeletal muscle mitochondria

Źródło: Free Radical Biology and Medicine. - Vol. 83 (2015), s. 12-20

IF=5,784

 

Autorzy: Bruno Grassi, Harry B. Rossiter, Jerzy Andrzej Żołądź

Tytuł: Skeletal muscle fatigue and decreased efficiency: two sides of the same coin

Źródło: Exercise & Sport Sciences Reviews. - Vol. 43, no. 2 (2015), s. 75-83

IF=4,451

 

Autorzy: Marek Żak, Szymon Krupnik, Grzegorz Puzio, Izabela Staszczak-Gawełda, Joanna Czesak

Tytuł: Assessment of functional capability and on-going falls-risk in older institutionallized people after total hip arthroplasty for femoral neck fractures

Źródło: Archives of Gerontology and Geriatrics. - Vol. 61, iss. 1 (2015), s. 14-20

IF=3,695

 

Autorzy: Anna Ścisłowska-Czarnecka, Dariusz Szmigiel, Michel Genet, Christine Dupont-Gillain, Elżbieta Pamula, Elżbieta Kolaczkowska

Tytuł: Oxygen plasma surface modification augments poly(L-lactide-co-glycolide) cytocompatibility toward osteoblasts and minimizes immune activation of macrophages

Źródło: Journal of Biomedical Materials Research Part A. - Vol. 103, iss. 12 (2015), s. 3965-3977

IF=3,263

 

Autorzy: Kamil Przyborowski, Marta Wojewoda, Barbara Sitek, Agnieszka Zakrzewska, Agnieszka Kij, Krystyna Wandzel, Jerzy Andrzej Żołądź, Stefan Chlopicki

Tytuł: Effects of 1-methylnicotinamide (MNA) on exercise capacity and endothelial response in diabetic mice

Źródło: Plos One. - Vol. 10, iss. 6 (2015), e0130908

IF=3,057

 

Autorzy: Magdalena Więcek, Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła, Małgorzata Kantorowicz

Tytuł: Changes in non-enzymatic antioxidants in the blood following anaerobic exercise in men and women

Źródło: Plos One. - Vol. 10, iss. 11, (2015), e0143499

IF=3,057

 

Autorzy: Szymon Ciapała, Paweł Adamski

Tytuł: Methodological aspects of the potential use of dendrochronological techniques when analyzing the long-term impact of tourism on protected areas

Źródło: Plos One. - Vol. 10, iss. 9, (2015), e0136830

IF=3,057

 

Autorzy: Bernard Korzeniewski, Jerzy Andrzej Żołądź

Tytuł: Possible mechanisms underlying slow component of V̇o2 on-kinetics in skeletal muscle

Źródło: Journal of Applied Physiology. - Vol. 118, no. 10 (2015), s. 1240-1249

IF=3,004

 

Autorzy: Jerzy Andrzej Żołądź, Bruno Grassi

Tytuł: Training: functional improvements of skeletal muscle oxidative metabolism can occur earlier than the enhancement of mitochondrial biogenesis

Źródło: Experimental Physiology. - Vol. 100, iss. 11 (2015), s. 1229-1230

IF=2,818

 

Autorzy: Agnieszka Suder, Małgorzata Płonka, P. Jagielski, B. Piorecka, Jacek Głodzik

Tytuł: Physiological and environmental factors associated with central fat distribution in pubertal girls

Źródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 66, nr 3 (2015), s. 463-470

IF=2,804

 

Autorzy: Tomasz Gradalski, Katarzyna Ochałek, Joanna Kurpiewska

Tytuł: Complex decongestive lymphatic therapy with or without vodder II manual lymph drainage in more severe chronic postmastectomy upper limb lymphedema: a randomized noninferiority prospective study

Źródło: Journal of Pain and Symptom Management. - Vol. 50, no. 6 (2015), s. 750-757

IF=2,649

 

Autorzy: M. Wojewoda, K. Kmiecik, Joanna Majerczak, R. Ventura-Clapier, D. Fortin, M. Onopiuk, J. Rog, K. Kaminski, S. Chlopicki, Jerzy Andrzej Żołądź

Tytuł: Skeletal muscle response to endurance training in IL-6-/- mice

Źródło: International Journal of Sports Medicine. - Vol. 36, no. 14 (2015), s. 1163-1169

IF=2,528

 

Autorzy: Aleksandra Kulis, Anna Goździalska, Jagoda Drąg, Jerzy Jaśkiewicz, Małgorzata Knapik-Czajka, Ewa Lipik, Daniel Zarzycki

Tytuł: Participation of sex hormones in multifactorial pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis

Źródło: International Orthopaedics. - Vol. 39, iss. 6 (2015), s. 1227-1236

IF=2,387

 

Autorzy: Jerzy Andrzej Żołądź, Joanna Majerczak, Krzysztof Duda, Stefan Chłopicki

Tytuł: Coronary and muscle blood flow during physical exercise in humans; heterogenic alliance

Źródło: Pharmacological Reports. -  Vol. 67, no. 4 (2015), s. 719-727

IF=2,251

 

Autorzy: Ryszard Plinta, Joanna Sobiecka, Agnieszka Drosdzol-Cop, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Agnieszka Kobiołka, Violetta Skrzypulec-Plinta

Tytuł: Sexual health of Polish athletes with disabilities

Źródło: International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol. 12, iss. 7 (2015), s. 7417-7429

IF=2,035

 

Autorzy: Marcin Maciejczyk, Magdalena Więcek, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła, Lee E. Brown

Tytuł: Influence of increased body mass and body composition on cycling anaerobic power

Źródło: Journal of Strength and Conditioning Research. - Vol. 29, no. 1 (2015), s. 58-65

IF=1,978

 

Autorzy: Kuba Ptaszkowski, Lucyna Slupska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Anna Kołcz-Trzęsicka, Kamil Zwierzchowski, Urszula Halska, Monika Przestrzelska, Dariusz Mucha, Joanna Rosińczuk

Tytuł: Comparison of the short-term outcomes after postisometric muscle relaxation or kinesio taping application for normalization of the upper trapezius muscle tone and the pain relief: a preliminary study

Źródło: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. - Vol. 2015, 721938

IF=1,931

 

Autorzy: Edyta Mikolajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Tytuł: The effect of dual-task functional exercises on postural balance in adolescents with intellectual disability - a preliminary report

Źródło: Disability and Rehabilitation. - Vol. 16, no. 37 (2015), s. 1484-1489

IF=1,919

 

Autorzy: Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Tytuł: Does extending the dual-task functional exercises workout improve postural balance in individuals with ID

Źródło: Research in Developmental Disabilities. - Vol. 38 (2015), s. 84-91

IF=1,877

 

Autorzy: Małgorzata Kowal, Łukasz Kryst, Agnieszka Woronkowicz, Janusz Brudecki, Jan Sobiecki

Tytuł: Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010

Źródło: American Journal of Human Biology. - Vol. 27, iss. 5 (2015), s. 646-653

IF=1,875

 

Autorzy: Anna Marchewka, Katarzyna Filar-Mierzwa, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów

Tytuł: Effects of rhythmic exercise performed to music on the rheological properties of blood in women over 60 years of age

Źródło: Clinical Hemorheology and Microcirculation. - Vol. 60, no. 4 (2015), s. 363-373

IF=1,815

 

Autorzy: Katarzyna Ochałek, Tomasz Gradalski, Zbigniew Szyguła

Tytuł: Five-year assessment of maintenance combined physical therapy in postmastectomy lymphedema

Źródło: Lymphatic Research and Biology. - Vol. 13, iss. 1 (2015), s. 54-58

IF=1,758

 

Autorzy: Magdalena Więcek, Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła

Tytuł: Changes in oxidative stress and acid-base balance in men and women following maximal-intensity physical exercise

Źródło: Physiological Research. - Vol. 64, no. 1 (2015), s. 93-102

IF=1,643

 

Autorzy: Jarosław Marusiak, Ewa Żeligowska, Joanna Mencel, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Joanna Majerczak, Jerzy Andrzej Żołądz, Artur Jaskólski, Anna Jaskólska

Tytuł: Interval training-induced alleviation of rigidity and hypertonia in patients with Parkinson's disease is accompanied by increased basal serum brain-derived neurotrophic factor

Źródło: Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol. 47, nr 4 (2015), s. 372-375

IF=1,595

 

Autorzy: Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Grzegorz Głąb, Jacek Głodzik, Andrzej Ostrowski, Marcin Kaca, Leszek Nosiadek

Tytuł: Shaping physiological indices, swimming technique, and their influence on 200m breaststroke race in young swimmers

Źródło: Journal of Sports Science and Medicine. - Vol. 14 (2015), s. 110-117

IF=1,430

 

Autorzy: Akitoshi Sogabe, Katarzyna Sterkowicz-Przybycień, Kiyoshi Maehara, Taketo Sasaki, Stanisław Sterkowicz

Tytuł: Effect of preferred body stance side on the performance of Special Judo Fitness Test in Japanese judo athletes

Źródło: Archives of Budo. - Vol. 11 (2015), s. 1-6

IF=1,310

 

Autorzy: Katarzyna Sterkowicz-Przybycień, Jan Blecharz, Stanisław Sterkowicz, Aleksandra Luszczynska

Tytuł: Attention and acute judo-specific effort in athletes preparing for Olympic competition

Źródło: Archives of Budo. - Vol. 11 (2015), s. 265-270

IF=1,310

 

Autorzy: Grzegorz Lech, Wiesław Chwała, Anna Tyka, Tomasz Pałka, Janusz Jaworski, Wanda Pilch, Tadeusz Ambroży, Dariusz Mucha

Tytuł: The use of k-means method for assessment of training and differences in motor abilities indices in judo contestants at different age

Źródło: Archives of Budo. - Vol. 11 (2015), s. 319-328

IF=1,310

 

Autorzy: Agnieszka Suder, Maria Chrzanowska

Tytuł: Risk factors for abdominal obesity in children and adolescents from Cracow, Poland (1983-2000)

Źródło: Journal of Biosocial Science. - Vol. 47, iss. 2 (2015), s. 203-219

IF=1,056

 

Autorzy: Tadeusz Kasperczyk, Robert Walaszek

Tytuł: Topography of spinal column and kidney receptors as illustrated by microsystem of the foot

Źródło: Journal of Traditional Chinese Medicine. - Vol. 35, iss. 3 (2015), s. 329-334

IF=1,023

 

Autorzy: Robert Walaszek

Tytuł: Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension

Źródło: Journal of Traditional Chinese Medicine. - Vol. 35, iss. 4 (2015), s. 396-401

IF=1,023

 

Autorzy: Izabela Kapera

Tytuł: Hotel gastronomy as viewed by customers

Źródło: British Food Journal. - Vol. 117, no. 12 (2015), s. 2993-3002

IF=0,973

 

Autorzy: Anna Tyka, M. Chwastowski, Tomasz Cisoń, Tomasz Pałka, Aleksander Tyka, Zbigniew Szyguła, Wanda Pilch, Marek Strzała, M. Cepero

Tytuł: Effect of creatine malate supplementation on physical performance, body composition and selected hormone levels in sprinters and long-distance runners

Źródło: Acta Physiologica Hungarica. - Vol. 102, no.1 (2015), s. 114-122

IF=0,814

 

Autorzy: Grzegorz Lech, Wiesław Chwała, Tadeusz Ambroży, Stanisław Sterkowicz

Tytuł: Muscle torque and its relation to technique, tactics, sports level and age group in judo contestants

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 45 (2015), s. 167-175

IF=0,770

 

Autorzy: Janusz Jaworski, Michał Żak

Tytuł: The structure of morpho-functional conditions determining the level of sports performance of young badminton players

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 47 (2015), s. 215-223

IF=0,770

 

Autorzy: Wojciech Gawroński, Joanna Sobiecka

Tytuł: Medical care before and during the Winter Paralympic Games in Turin 2006, Vancouver 2010 and Sochi 2014

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 48 (2015), s. 7-16

IF=0,770

 

Autorzy: Ryszard Plinta, Joanna Sobiecka, Agnieszka Drosdzol-Cop, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Violetta Skrzypulec-Plinta

Tytuł: Sexuality of disabled athletes depending on the form of locomotion

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 48 (2015), s. 79-86

IF=0,770

 

Autorzy: Joanna Sobiecka, Wojciech Gawroński, Marta Kądziołka, Paweł Kruszelnicki, Jadwiga Kłodecka-Różalska, Ryszard Plinta

Tytuł: Standards of conditions during preparations for the Summer Paralympic Games between 2004 and 2012 assessed by Polish athletes

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 48 (2015), s. 111-121

IF=0,770

 

Autorzy: Łukasz Tota, Marcin Maciejczyk, Ilona Pokora, Jerzy Cempla, Wanda Pilch, Tomasz Pałka

Tytuł: Changes in endurance performance in young athletes during two training seasons

Źródło: Journal of Human Kinetics. - Vol. 49 (2015), s. 149-158

IF=0,770

 

Autorzy: Elżbieta Szczygieł, Karolina Węglarz, Karol Piotrowski, Tadeusz Mazur, Sylwia Mętel, Joanna Golec

Tytuł: Biomechanical influences on head posture and the respiratory movements of the chest

Źródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - Vol. 17, no. 2 (2015), s. 143-148

IF=0,767

 

Autorzy: Jarosław Omorczyk, Leszek Nosiadek, Tadeusz Ambroży, Andrzej Nosiadek

Tytuł: High-frequency video capture and a computer program with frame-by-frame angle determination functionality as tools that support judging in artistic gymnastics

Źródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - Vol. 17, no. 3 (2015), s. 85-93

IF=0,767

 

Autorzy: Elżbieta Mirek, Magdalena Filip, Krzysztof Banaszkiewicz, Monika Rudzińska, Jadwiga Szymura, Szymon Pasiut, Joanna Stożek, Andrzej Szczudlik

Tytuł: The effects of physiotherapy with PNF concept on gait and balance of patients with Huntington's disease - pilot study

Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - Vol. 49, iss. 6 (2015), s. 354-357

IF=0,747

 

Autorzy: Tomasz Chamera, Michał Spieszny, Tomasz Klocek, Dorota Kostrzewa-Nowak, Robert Nowak, Milena Lachowicz, Rafał Buryta, Krzysztof Ficek, Jerzy Eider, Waldemar Moska, Paweł Cięszczyk

Tytuł: Post-effort changes in activity of traditional diagnostic enzymatic markers in football players' blood

Źródło: Journal of Medical Biochemistry. - Vol. 34, no. 2 (2015), s. 179-190

IF=0,742

 

Autorzy: Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura, Joanna Gradek, Jerzy Cempla, Magdalena Więcek

Tytuł: Longitudinal changes of cycling peak power in overweight and normal weight boys

Źródło: Science & Sports. - Vol. 30, iss. 2 (2015), s. 89-95

IF=0,621

 

Autorzy: H. Chaabene, Emerson Franchini, Stanisław Sterkowicz, M. Tabben, Y. Hachana, K. Chamari

Tytuł: Physiological responses to karate specific activities

Źródło: Science & Sports. - Vol. 30, iss. 4 (2015), s. 179-187

IF=0,621

 

Autorzy: Marcin Maciejczyk, Magdalena Więcek, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła, Jerzy Cempla

Tytuł: Physiological response during running in athletes with similar body mass but different body composition

Źródło: Science & Sports. - Vol. 30, iss. 4 (2015), s. 204-212

IF=0,621

 

Autorzy: Agnieszka Suder, Mariusz Janusz, P. Jagielski, Jacek Głodzik, Tomasz Pałka, Tomasz Cisoń, Wanda Pilch

Tytuł: Prevalence and risk factors of abdominal obesity in Polish rural children

Źródło: HOMO-Journal of Comparative Human Biology. - Vol. 66, iss. 4 (2015), s. 357-368

IF=0,579

 

Autorzy: Aneta Teległów, Jakub Marchewka, Zbigniew Tabarowski, Konrad Rembiasz, Jacek Głodzik, Anna Ścisłowska-Czarnecka

Tytuł: Comparison of selected morphological, rheological and biochemical parameters of winter swimmers' blood at the end of one winter swimming season and at the beginning of another

Źródło: Folia Biologica-Krakow. - Vol. 63, no. 3 (2015), s. 221-228

IF=0,562

 

Autorzy: Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura, Magdalena Więcek, Zbigniew Szyguła, Magdalena Kępińska, Katarzyna Ochałek, Andrzej Pokrywka

Tytuł: Effects of eccentric exercise on anaerobic power, starting speed and anaerobic endurance 

Źródło: Kinesiology. - Vol. 47, iss. 1 (2014), s. 44-50

IF=0,553

 

Autorzy: Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Edyta Mikołajczyk, Kolpa M.

Tytuł: The nutritional status and the height of the arch of the foot in preschool children

Źródło: Minerva Pediatrica. - Vol. 67, no. 4 (2015), s. 311-319

IF=0,532

 

Autorzy: Luis Santos, Javier Fernandez-Rio, Ramdane Almansba, Stanisław Sterkowicz, Mike Callan

Tytuł: Perceptions of top-level judo coaches on training and performance

Źródło: International Journal of Sports Science & Coaching. - Vol.10, nr 1 (2015), s. 145-158

IF=0,519

 

Autorzy: Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Edyta Mikołajczyk

Tytuł: Effect of excessive body weight on foot arch changes in preschoolers a 2-year follow-up study

Źródło: Journal of the American Podiatric Medical Association. - Vol. 105, no. 4 (2015), s. 313-319

IF=0,483

 

Autorzy: Renata Woźniacka, Aneta Bac, Stanisław Matusik

Tytuł: Effect of obesity level on the longitudinal arch in 7- to 12- year-old rural and urban children

Źródło: Journal of the American Podiatric Medical Association. - Vol. 105, no. 6 (2015), s. 484-492

IF=0,483

 

Autorzy: Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Edyta Mikołajczyk, Robert Wardzala

Tytuł: Arch of the foot and postural balance in young judokas and peers

Źródło: Journal of Pediatric Orthopaedics-Part B. - Vol. 24, no. 5 (2015), s. 456-460

IF=0,449

 

Autorzy: Elżbieta Szczygieł, Katarzyna Zielonka, Tadeusz Mazur, Sylwia Mętel, Joanna Golec

Tytuł: Respiratory chest movement measurement as a chair quality indicator - preliminary observations

Źródło: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. - Vol. 21, no. 2 (2015), s. 207-212

IF=0,381

 

Autorzy: Anna Kolasińska, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Jurij Svajda, Zbigniew Witkowski

Tytuł: Trail management, off-trail walking and visitor impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians)

Źródło: Eco mont-Journal on Protected Mountain Areas Research. - Vol. 7, nr 1 (2015), s. 17-27

IF=0,278

 

Główne  publikacje pracowników  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w czasopismach zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports w roku 2014

Czytaj więcej...

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w czasopismach zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports w roku 2013

Czytaj więcej...

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej w roku 2010

Czytaj więcej...

Podkategorie