Projekty badawcze - finansowanie tego zadania zostało przejęte przez narodowe Centrum Nauki – na przełomie I i II kwartału 2011 roku wnioski będą przyjmowane przez Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl
Od 1 października 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyjmuje wniosków na projekty badawcze.

Więcej informacji na http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/