Formularze dotyczące badań własnych:

Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego, realizowanego w ramach badań własnych
Raport z projektu badawczego zrealizowanego w ramach badań własnych