Aktualności

Konkursy NCN

280 mln zł na badania podstawowe od NCN

15 marca 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Czytaj więcej...

Kolejna transza konkursów w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej

Komisja Europejska otwarła pod koniec lipca bieżącego roku kolejną transzę konkursów w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7.PR.) Konkursy zostały ogłoszone we wszystkich priorytetach tematycznych i w większości innych działań 7.PR. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji nt. 7.PR. zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK), który działa w Centrum transferu Technologii Politechniki Krakowskiej już 12 lat, www.transfer.edu.pl, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 12 628 28 45

Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów

DOCTUS – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów
– nabór wniosków otwarty

Celem projektu "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich, kształcących się w dziedzinie nauki i dyscyplinach naukowych uznanych za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ) oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI.

Czytaj więcej...

3-6 miesięczne stypendia w Japonii czekają na młodych naukowców!

Japońska fundacja Matsumae International Foundation oraz Japan Society for the Promotion of Science oferują obywatelom polskim stypendia typu “postdoc” oraz dla młodych naukowców.

Dokładne informacje na stronach internetowych:

www.jsps.go.jp/english (Overseas Fellowship Division)
www.matsumae-if.org

...oraz w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą pod numerem tel.: 12 683 1498

Oferta stypendialna i grantowa w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Od roku akademickiego 2003/2004 został utworzony przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program Stypendialny dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (RP oraz Czech, Słowacji i Węgier).
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane będą na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane będą kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie preferowane będą studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowa oferta stypendialną i grantową Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego dostepną na stronie internetowej http://visegradfund.org/

  

Nowy program DAAD: RISE Research Internships in Science

DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zaprasza jednostki naukowe z całego świata zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie RISE (Research Internships in Science and Engineering).
 
W ramach programu RISE jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.

Załączniki:
Pobierz plik (DAAD_RISE_worldwide_tri-fold.pdf)BROSZURA RISE DAAD - eng.[ ]363 kB
Pobierz plik (RISE_Information.pdf)INFORMATION LEAFLET[ ]15 kB
Pobierz plik (RISE_worldwide_short_info_ENG_2011.pdf)short info[ ]53 kB

Czytaj więcej...

STYPENDIA na ZAGRANICZNE STAŻE PODOKTORSKIE w ramach programu KOLUMB FNP

Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych uczonych, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Czytaj więcej...

"Wiedza i Praktyka" - staże dla młodych naukowców

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz AGH zaprasza pracowników jednostek naukowych oraz badawczo - rozwojowych z Małopolski do wzięcia udziału w projekcie "Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie", w ramach którego organizowane są kilkumiesięczne staże w przedsiębiorstwach z regionu.

więcej informacji znajdą państwo na stronie: http://www.marr.pl/projekty/wip