Celem i główną misją Klastra LifeScience jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Więcej informacji :  www.lifescience.pl

Celem i główną misją Klastra LifeScience jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science
oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Więcej informacji: www.lifescience.pl

KLASTER LifeScience Kraków -

   Zapraszamy na spotkania klubowe Klastra LifeScience
   w każdy 2 czwartek miesiąca o godz. 16.00, 
   w Parku LIFSCIENCE, ul. Bobrzyńskiego 14.

wiecej informacji: http://www.lifescience.pl/
forum Life Science Open Space: www.lifescienceopenspace.com

Podkategorie