>  WZÓR WYKAZU PUBLIKACJI będących podstawą przygotowania analizy bibliometrycznej
     w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego - DOKTORA HABILITOWANEGO i PROFESORA

Podkategorie