W projekcie biorą udział partnerzy:

Główne cele projektu to:

 • Określenie zakresu produktów i usług SPA oferowanych na terenie krajów UE jako integralnej części turystyki zdrowotnej
 • Usystematyzowanie wymagań w zakresie kwalifikacji kadr
 • W oparciu o w/w cele stworzenie wspólnej bazy zawodowo – szkoleniowej i edukacyjnej aby wyjść naprzeciw istniejącym i przyszłym oczekiwaniom rynku
 • Określenie miejsca produktu SPA w turystyce zdrowotnej
 • Określenie rzeczywistych i potencjalnych cech popytu na zróżnicowane produkty turystyczne w obszarze SPA
 • Identyfikacja braków w zarządzaniu programem edukacyjnym SPA indywidualnie u każdego z partnerów zaangażowanych w projekt
 • Stworzenie programu szkoleniowego (modułów edukacyjnych) dla przyszłych kadr SPA,  uwzględniającego szeroki wachlarz zarówno wiedzy jak i umiejętności
 • Pogłębianie wiedzy i rozpowszechnianie informacji na temat problematyki SPA (głównie w zakresie zarządzania) poprzez publikacje badań partnerów projektu oraz innych zaangażowanych instytucji.

Rezultatem prac zespołów będzie raport zawierający najnowsze badania rynku SPA, które zostaną wykorzystane w stworzeniu modułów nauczania w systemie e-learning, w pracach naukowych, publikacjach, które znajdują się w obszarze zainteresowań zarówno środowisk akademickich jak i biznesowych. Pozwoli to na usprawnienia zarówno w zakresie szkolenia jak i zarządzania SPA, co zwiększy konkurencyjność na światowym rynku turystyki zdrowotnej europejskich uzdrowisk i innych ośrodkom SPA.

Projekt obejmuje 6 pakietów zadań, z których każdy nadzoruje jeden z partnerów. Nasza uczelnia odpowiada za pakiet nr 6.

 1. Zarządzanie całością prac w ramach projektu
 2. Analiza koncepcji SPA i badania marketingowe w kierunku ustalenia stanu faktycznego i oczekiwań klientów
 3. Zaprojektowanie i przetestowanie modułów edukacyjnych e-learning
 4. Zarządzanie jakością kompletnego projektu
 5. Rozpropagowanie wyników wśród partnerów i w branży SPA
 6. Wykorzystanie rezultatów badań poprzez: publikacje w periodykach naukowych i prasie branżowej, organizacja konferencji i dystrybucja modułów edukacyjnych

Zespół pracujący nad projektem:

Prof. Tadeusz Kasperczyk – opiekun naukowy
Mgr Mikołaj Bielański (Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego)
Mgr Iwona Jakosz (Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego)
Mgr Małgorzata Berwecka (Zakład Odnowy Psychosomatycznej)
Mgr Agata Pluszyńska (Zakład Odnowy Psychosomatycznej)