Celem i główną misją Klastra LifeScience jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Więcej informacji :  www.lifescience.pl