Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz AGH zaprasza pracowników jednostek naukowych oraz badawczo - rozwojowych z Małopolski do wzięcia udziału w projekcie "Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie", w ramach którego organizowane są kilkumiesięczne staże w przedsiębiorstwach z regionu.

więcej informacji znajdą państwo na stronie: http://www.marr.pl/projekty/wip