LifeScience Klaster

Poszukiwani partnerzy - "Virtual Physiological Human"

Poszukiwani partnerzy do konsorcjum w ramach planowanego w 7 PR projektu, pn. "Virtual Physiological Human". Poniżej specyfikacja planowanego projektu i dane kontaktowe.

Czytaj więcej...

LifeScience Klaster

Celem i główną misją Klastra LifeScience jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Więcej informacji :  www.lifescience.pl