Kolejna transza konkursów w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej

Komisja Europejska otwarła pod koniec lipca bieżącego roku kolejną transzę konkursów w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7.PR.) Konkursy zostały ogłoszone we wszystkich priorytetach tematycznych i w większości innych działań 7.PR. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji nt. 7.PR. zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK), który działa w Centrum transferu Technologii Politechniki Krakowskiej już 12 lat, www.transfer.edu.pl, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 12 628 28 45