3-6 miesięczne stypendia w Japonii czekają na młodych naukowców!

Japońska fundacja Matsumae International Foundation oraz Japan Society for the Promotion of Science oferują obywatelom polskim stypendia typu “postdoc” oraz dla młodych naukowców.

Dokładne informacje na stronach internetowych:

www.jsps.go.jp/english (Overseas Fellowship Division)
www.matsumae-if.org

...oraz w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą pod numerem tel.: 12 683 1498