Oferta stypendialna i grantowa w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Od roku akademickiego 2003/2004 został utworzony przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program Stypendialny dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (RP oraz Czech, Słowacji i Węgier).
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane będą na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane będą kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie preferowane będą studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowa oferta stypendialną i grantową Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego dostepną na stronie internetowej http://visegradfund.org/